Home
O NAS
NASZA MISJA
O NATUROPATII

   POLSKI CECH NATUROPATÓW  

01-361 Warszawa ul. Legendy 6d, tel. 503 076 700, 22 664 21 16 (ULMED)

zrzeszony jest 

w MAZOWIECKIEJ   IZBIE  RZEMIOSŁA  I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WARSZAWA UL. SMOCZA 27

 

Witamy na stronie Polskiego Cechu Naturopatów. Nasza strona prezentuje wszystkim zainteresowanym podstawowe wiadomości z terapii naturalnych, informacji o terapeutach zajmujących się całym wachlarzem terapii naturalnych, miejscu ich przyjęć oraz sposobach autoterapii czyli umiejętnej pomocy samemu sobie przy niektórych dolegliwościach. Cech jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie oraz współpracuje z profesjonalnymi cechami i stowarzyszeniami bliskimi medycynie naturalnej z całej Polski jak i zagranicy.

KOD ZAWODU - 323009, PKD - 86.90.D (działalność paramedyczna)

 

NASZE SPOTKANIA:    

O 10.00 w dn. 08.06.2019 odbył się wykład na temat "Pułapki w praktyce duchowej" prowadził kol. Kacper Oleksiak.

Kol. Kacper wykłada

 

 

 

W drugą sobotę kwietnia  (13.04.2019) odbyło się II Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze PCN  w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Szeroki Dunaj 13. Zgodnie ze statutem PCN po absolutorium ustępujących władz dokonano wyboru nowych władz Cechu w tajnym głosowaniu. Oto nowy skład Zarządu PCN:

Członkowie Zarządu: Starszy Cechu - inż. R.Ulman 

mgr J.Cetens i mgr A.Kiczko - Podstarsi Cechu

 dypl.naturopata  mgr I. Skuza

Komisja Rewizyjna: dypl.naturopata A. Bednarczyk, dypl. naturopata mgr M.Bajorek

Sąd Cechowy: dypl.naturopata J.Mrugała, dypl. bioenergoterapeutka A.Burzyńska

Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy!

 

 

JUŻ BYŁO:

W drugą sobotę marca  (09.03.2019) spotkaliśmy się w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Szeroki Dunaj 13 na wykładzie kol. Jakuba Zemły " Wprowadzenie do radiestezji-podstawy"- było ciekawie! 

W drugą sobotę lutego  (09.02.2019) spotykaliśmy się się o godz. 10.00 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Szeroki Dunaj 13 na wykładzie Pani Barbary Baczkury " Wprowadzenie do Jogi"- dodatkowo pokaz paru ćwiczeń. Po wykład. zie Pani Barbary opowiedział nam o swoim wynalazku twórca i właściciel patentu urządzenia "profizjologicznego".

W drugą sobotę  (12.01.2019) spotkaliśmy  się na inauguracji NOWEGO ROKU i wykładzie naszego kolegi cechowego Marcina Okonia " Taśmy anatomiczne, powięzi i punkty spustowe w reakcjach posturalnych". Pokaz wzbudził również ogromne zainteresowanie po jego prezentacji w TV Niezależna.  https://www.youtube.com/watch?v=IxI9yE4wsNM

  fot. RU

Marcin demostruje terapię na Piotrze.

Jednym z pomysłów wychodzących od naszych kolegów cechowych  jest deklaracja mówiąca o metodzie zdrowego funkcjonowania będąca też przykładem dla naszych pacjentów by własną pracą dochodzić  do uzdrowienia. Jako że przykład powinien wychodzić od samych naturoterapeutów wnioskodawcy rozpoczęli stosować programy zawarte w deklaracji (niektórzy od paru lat).

Mam przyjemność poiformować kolegów, że pierwsze osoby z naszego grona podpisały dobrowolnie DEKLARACJĘ ZDROWIA (pomysłodawca deklaracji Grzgorz Biernacki- członek Zarządu PCN) przedstawioną niżej:

 

WPROWADZENIE DO DEKLARACJI ZDROWIA 2019

POLSKIEGO CECHU NATUROPATÓW

                                                 (pomysłodawca deklaracji Grzgorz Biernacki- członek Zarządu PCN)

    Pomysł powołania do życia DEKLARACJI ZDROWIA  (wesja uproszczona) jest kontynuacją nurtów prozdrowotnych, proekologicznych  i zgodnych z uniwersalnymi zasadami etyki i moralności cywilizowanego człowieka XXI wieku. Od wieków istniały nurty w nauce i niektórych religiach mówiące o właściwym myśleniu, działaniu, odżywianiu się a tym samym zdrowym życiu.

Nie kto inny a właśnie nasze środowisko związane z działaniami prozdrowotnymi i proekologicznymi powinno być akademią właściwego funkcjonowania w wielu aspektach życia. Życie i zdrowie jako priorytet naszej egzystencji  z odpowiednim ekologicznym podejściem do Ziemi i jej wszystkich istnień powinien stać się naczelnym hasłem naszych działań. Z tego założenia wyszła grupa inicjatywna Polskiego Cechu Naturopatów i zbliżone środowiska o podobnych poglądach.

Nasza inicjatywa wzmocniona jest doświadczaniem przeze mnie i kolegów, z miesiąca na miesiąc, coraz lepszej percepcji i funkcjonowania organizmu oraz energetyki opisywanej przez honorujących DEKLARACJĘ ZDROWIA. Oprócz zdrowia zauważane są pozytywne zmiany relacji między praktykującymi jak również uważna i przytomna ocena otaczającej rzeczywistości. Jest jak widać wiele powodów by spróbować wejść na trudną drogę wyrzeczeń ale oprócz naszego zdrowia i szacunku do innych ludzi zaczynamy szanować wszystkie formy życia oraz ekosystem w którym istniejemy.

Tworzymy wzajemnie coraz większą grupę wsparcia dla siebie nawzajem i nowych kandydatów honorujących DEKLARACJĘ ZDROWIA.

 

W imieniu grupy deklarujących; Ryszard Ulman- mistrz naturopata

 

 

 

 

    

   

 

DEKLARACJA  ZDROWIA    POLSKIEGO  CECHU  NATUROPATÓW

(wersja uproszczona)

Ja niżej podpisana/y deklaruję się by zgodnie z założeniami naturoterapii stosować się do:

1. właściwego myślenia zgodnego z dobrem moim i wszystkiego co żyje;

 2. właściwej diety:

- niespożywania mięsa, innych stworzeń jak ryby, raki, krewetki itp.

- nieużywania alkoholu w formie piwa, wina, nalewek, wódki itp.,

- nieużywania wyrobów cukierniczych, słodyczy itp.),

- nieużywania palenia tytoniu, używek, dopalaczy, energetyków itp.

3. właściwego działania w życiu, zgodnego z dobrem Życia;

4.  właściwej kultury fizycznej.

Jednocześnie deklaruję propagowanie w.w. zasad wśród mojego otoczenia.

DEKLARACJĘ ZAAKCEPTOWAŁY: Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów, Uzdrawiaczy i Radiestetów, Polski Cech Naturopatów, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji, Cech Warmińsko-Mazurski Naturopatów, Polski Cech Bioterapeutów i przygotowuje się Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów

 

 

PROGRAMY BADAWCZE PCN (JAWNE)

W ramach doświadczeń związanych z procesami występującymi w terapiach naturalnych grupa koleżanek i kolegów Polskiego Cechu Naturopatów uczestniczy w następujących programach badawczych:

  1. Głodówki i wpływ na funkcjonowanie organizmu w tym również zdolności paranormalnych;
  2. Diety bezmięsnej, bezalkoholowej i bezcukrowej i jej wpływu na likwidację różnych dolegliwości pacjentów. Potwierdzanie badaniami medycznymi, metodami radiestezyjnymi i biorezonansem;
  3. Badaniem zakwaszenia organizmu podczas stosowania w.w. programów badawczych.
  4. Wpływ oddziaływania stresu na zakwaszenie organizmu.
  5. Obserwacja zjawiska matrycowania dolegliwości (zaburzeń energetycznych) pacjenta na prowadzącego go terapeutę.
  6. Obserwacja zachowania się energetyki terapeuty zależnie od złożoności stosowanych metod terapii.
  7. Badanie osób w grupie kontrolnej z boleriozą stosujących zielarstwo dedykowane.
  8. Program zdrowie fizyczne (siłownia).

Wyniki obserwacji są i będą prezentowane na spotkaniach PCN.

 

               

W dniu 16.04.2019 o godz.10.00 odbył się kolejny egzamin w zawodzie NATUROPATA i BIOENERGOTERAPEUTA, w Mazow. Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.Gratulujemy naszym nowym kolegom w profesji.

Mamy kolejnych mistrzów w zawodzie naturopata.

 

 

Przewagą naszych szkoleń i egzaminów w zawodzie naturopaty, w porównaniu do szkoleń i egzaminów innych firm, jest wymaganie szerokiego wachlarza wiedzy i przygotowania na egzaminie państwowym. Obejmuje to przynajmniej 10 szkoleń z 30 reprezentujących zawód naturopaty. Chcemy i staramy się przygotować przyszłych naturopatów jak najlepiej do kontaktu z chorym człowiekiem. Staramy się czynić to profesjonalnie.

JEŻELI CHCESZ ZOBACZYĆ CZY JESTEŚ DOBRY W NATUROPATII -BĄDŹ AMBITNY I ZDAJ U NAS!

Akupresura, Aurikuloterapia, Akupunktura-dla lekarz, Aromaterapia, Arteterapia, Bioenergoterapia, Biomasaż, Bańki - stawianie i masaż, Clavipunktura, Głodówki oczyszczające, Masaż klasyczny, Pijawki - stawianie, Terapia rysunkiem, Dietetyka, Diety,Podstawy psychologicznego kontaktu z pacjentem, Muzykoterapia, Konchowanie uszu, Terapia dźwiękiem mis tybetańskich, Litotermoterapia, Techniki relaksacyjne i medytacyjne. Sugestia i Hipnoterapia Terapia manualna kręgosłupa, Podstawy ziołolecznictwa, Zioła dedykowane, Zarządzanie stresem, Podstawy technik oddechowych (pranajama, Hiperwentylacja, Oddech  holotropowy..), Koloroterapia (chromoterapia), Teoria i Podstawy ćwiczeń fizyczno-siłowych, Pierwsza pomoc przedmed, Anatomia i fizjologia człowieka, Podstawy patologii.

 

TO WŁĄŚNIE MY (OSOBY Z CECHU) OPRACOWALIŚMY STANDARDY W ZAWODZIE NATUROPATY I UREGULOWALIŚMY SPRAWY PRAWNE ISTNIENIA NASZEGO ZAWODU. 

PO OPRACAOWANIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZWIĄZEK RZEMIOSŁA STNDARDÓW Z NATUROPATII UZYSKALIŚMY NOWY ZAWÓD RZEMIEŚLNICZY NATUROPATA (323009). DZIĘKUJĘ MOIM KOLEGOM (L.Borc, J.Cetens, G. Biernacki, T.Kruk, V. Yurchenko) ZA POMOC W OPRACOWANIU TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH.

  POWOŁANA JEST JUŻ  JEDNA Z PIERWSZYCH W POLSCE KOMISJI EGZAMINACYJNYCH W ZAWODZIE NATUROPATY PRZY MIR I P.

PIERWSZY EGZAMIN W ZAWODZIE NATUROPATA (CZELADNIK, MISTRZ) ODBYŁ SIĘ W SIERPNIU 2015,  W MAZOWIECKIEJ IZBIE RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-  WARSZAWA. ZDAJĄCY OBOWIĄZANI BYLI  DO POSIADANIA WIEDZY (I CERTYFIKATÓW) PRZYNAJMNIEJ Z 10 DZIEDZIN TERAPII  NATURALNYCH. NIE JEST KONIECZNE  (ZGODNIE Z WYMOGAMI FORMALNYMI) POSIADANIA JAKICHKOLWIEK (KURSÓW) DYPLOMÓW MEN-OWSKICH. WYSTARCZAJĄ KURSY NA POZIOMIE PROFESJONALNYM Z WYMIENIONYCH DZIAŁÓW. GRATULUJEMY ZDAJĄCYM. 

Jeżeli nas szukasz i potrzebujesz to na pewno do nas trawisz. Jeżeli nie przez internet to na pewno przez wszystkich życzliwych ludzi którzy się z nami  zetknęli i którym pomogliśmy w ich problemach. Przyjmujemy w Klinikach, Lecznicach, prywatnych gabinetach i za zgodą ordynatorów w szpitalach. Kiedy naprawdę będziesz nas potrzebować na pewno kogoś z nas odnajdziesz. Powodzenia.  

 

Mamy już od 03.09.2015r. pierwszych w Polsce mistrzów naturopatii, którzy uzyskali certyfikaty w MAZOWIECKIEJ IZBIE RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Warszawie ( www.mirip.org.pl ) Jednocześnie zostali oni powołani do Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie NATUROPATY. Są nimi:

mistrz naturopatii inż. Ryszard Ulman

mistrz naturopatii mgr Ryszard Gąsierkiewicz

mistrz naturopatii inż. Lech Borc

mistrz naturopatii Tomasz Kruk

mistrz naturopatii Grzegorz Biernacki.

    

Komisja Egzaminacyjna MIRiP w zawodzie NATUROPATA (L.Borc, G.Biernacki, dyr D.Gromadzka, T.Kruk i R.Ulman-robiący foto.)

 

KURS PODSTAW CLAVIPUNKTURY (pierwszy stopień- prowadzi R. Ulman)

KLASYFIKACJA ZAWODU: NATUROPATA - kod zawodu 323009.

STRONY ZAPRZYJAŹNIONE:

www.bioterapeuci.pl , www.bioenergoterapeuci.com.pl  , www.bioenergoterapia.com.pl , ....  

Dziękujemy mistrzowi bioterapii, Członkowi Zarządu PCB - Grzegorzowi Biernackiemu i Viktoriyi Yurczenko za zaproszenie naszych koleżanek i kolegów z Cechu na wspólne ćwiczenia, w siłowni we Wesołej (PROGRAM ZDROWIE). 

 

 Proponujemy tanie szkolenie certyfikowane z "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA". Kurs jako element szkolenia w zawodzie naturopaty.  Kontakt Grzegorz Biernacki tel.  509 222 484. Zajęcia  w firmie ATLAS WESOŁA ul. A. Krajowej 88

Konto naszego Cechu: Bank Pekao 76 1240 6003 1111 0010 6168 8842 (wpłata składek członkowskich).

STATUT znajduje się w dziale O NAS

 

 

Back to Top
Copyright PCN
For problems or questions regarding this web contact bioenergoterapia@wp.pl.
Last updated: czerwca 16, 2019.